Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksBan-Giám-đốc

  
Nội dung
  

DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ
Cán bộ, công chức, viên chức của Sở Nội vụ
(Cập nhật đến ngày 31/12/2010)

Địa chỉ Email của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre: snv@bentre.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

MAIL

1

Huỳnh Thanh Hiếu

Giám đốc

gđ.snv@bentre.gov.vn

2

Nguyễn Văn Bằng

P. Giám đốc

nvbang.snv@bentre.gov.vn

3

Nguyễn Thị Ngọc Thi

P. Giám đốc

ntnthi.snv@bentre.gov.vn

4

Nguyễn Văn Ngôi

Chánh VP

nvngoi.snv@bentre.gov.vn

5

Lê Thị Thanh Thuý

Trưởng phòng TCCC

lttthuy.snv@bentre.gov.vn

6

Nguyễn Văn Hưng

Trưởng phòng CCHC

nvhung.snv@bentre.gov.vn

7

Trần Chí

Chánh Thanh tra

tchi.snv@bentre.gov.vn

8

Mai Văn Công

Trưởng phòng QLVTLT

mvcong.snv@bentre.gov.vn

9

Lý Hoàng Phi

P. Chánh VP

lhphi.snv@bentre.gov.vn

10

Phạm Thanh Vũ

PTP XDCQ-ĐT

ptvu.snv@bentre.gov.vn

11

Nguyễn Thị Thanh Thuý

PTP XDCQ-ĐT

nttthuy.snv@bentre.gov.vn

12

Nguyễn Văn Nhân

P.Trưởng phòng TCCC

nvnhan.snv@bentre.gov.vn

13

Lê Trung Thể

P. Trưởng phòng TCCC

ltthe.snv@bentre.gov.vn

14

Trần Công  Khẩn

P. Chánh Thanh tra

tckhan.snv@bentre.gov.vn

15

Lê Yến Duy

P. Trưởng phòng CCHC

lyduy.snv@bentre.gov.vn

16

Huỳnh Thanh Hoàng

Chuyên viên chính

hthoang.snv@bentre.gov.vn

17

Nguyễn Ngọc Sơn

Chuyên viên

nnson.snv@bentre.gov.vn

18

Trần Việt Dũng

Chuyên viên

tvdung.snv@bentre.gov.vn

19

Lê Hoàng Minh

Chuyên viên

lhminh.snv@bentre.gov.vn

20

Lê Thị Bé Son

Chuyên viên

ltbson.snv@bentre.gov.vn

21

Nguyễn Tấn Dũng

Chuyên viên

ntdung.snv@bentre.gov.vn

22

Bùi Quang Hải

Chuyên viên

bqhai.snv@bentre.gov.vn

23

Đặng Thị Kim Nương

Chuyên viên

dtknuong.snv@bentre.gov.vn

24

Đỗ Văn Nguyền

Chuyên viên

dvnguyen.snv@bentre.gov.vn

25

Huỳnh Ngọc Minh

Chuyên viên

hnminh.snv@bentre.gov.vn

26

Phạm Thị Ngọc Ân

Chuyên viên

ptnan.snv@bentre.gov.vn

27

Phạm Thị Yến Nhi

Chuyên viên

ptynhi.snv@bentre.gov.vn

28

Mai Hoàng Nhanh

Chuyên viên

mhnhanh.snv@bentre.gov.vn

29

Lý Hoàng Phi

Kế toán

lhphi.snv@bentre.gov.vn

30

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Cán sự

nthnhung.snv@bentre.gov.vn

31

Võ Thị Thanh Thúy

Cán sự

vttthuy.snv@bentre.gov.vn

Ban Thi đua - Khen thưởng  thuộc Sở Nội vụ

1

Hồ Văn Hiền

PGĐ kiêm TB TĐKT

hvhien.snv@bentre.gov.vn

2

Nguyễn Thị Nhũ

P. Trưởng ban TĐKT

ntnhu.snv@bentre.gov.vn

3

Ngô Thị Thẩm

Trưởng phòng TCHC

nttham.snv@bentre.gov.vn

4

Võ Văn Tới

Trưởng phòng NV

vvtoi.snv@bentre.gov.vn

5

Dương Thị Kim Duyên

PTP TCHC

dtkduyen.snv@bentre.gov.vn

6

Nguyễn Quốc Bửu

P. Trưởng phòng NV

nqbuu.snv@bentre.gov.vn

7

Nguyễn Thị Bích Thủy

Chuyên viên

ntbthuy.snv@bentre.gov.vn

8

Nguyễn Thị Hồng Chẩm

Cán sự

nthcham.snv@bentre.gov.vn

9

Cao Thị Trúc Lạnh

Văn thư

cttlanh.snv@bentre.gov.vn

Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ

1

Đào Văn Tụ


PGĐ kiêm Trưởng BTG

dvtu.snv@bentre.gov.vn

2

Nguyễn Văn Ni

Phó BTG

nvni.snv@bentre.gov.vn

3

Phạm Thị Thanh Thuý

P.TP Cao đài

pttthuy.snv@bentre.gov.vn

4

Đỗ Kiến Thức

P. TP TGK

dkthuc.snv@bentre.gov.vn

5

Nguyễn Thị Ngọc Truyền

P. TP HCTC

ntntruyen.snv@bentre.gov.vn

6

Đoàn Công Việt

Chuyên viên

dcviet.snv@bentre.gov.vn

7

Hồ Văn Vũ

Chuyên viên

hvvu.snv@bentre.gov.vn

8

Lê Thị Kim Vân

Cán sự

ltkvan.snv@bentre.gov.vn

Trung tâm Lưu trữ

1

NguyễnThị Lanh

Giám đốc

ntlanh.snv@bentre.gov.vn

2

Võ Kim Hằng

P. Giám đốc

vkhang.snv@bentre.gov.vn

3

Châu Thị Kim Loan

Nhân viên

ctkloan.snv@bentre.gov.vn

4

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Nhân viên

ntnthanh.snv@bentre.gov.vn

5

Mai Phương Nhành

Kế toán

mpnhanh.snv@bentre.gov.vn

6

Nguyễn Thị Lài

Nhân viên

ntlai.snv@bentre.gov.vn

7

Nguyễn Hoàng Tâm

Nhân viên

nhtam.snv@bentre.gov.vn

8

Đoàn Minh Sang

Nhân viên

dmsang.snv@bentre.gov.vn

9

Lê Văn Hư

Nhân viên

lvhu.snv@bentre.gov.vn

10

Lê Thị Cẩm Lài

Nhân viên

ltclai.snv@bentre.gov.vn

11

Lê Thị Thanh Hằng

Nhân viên

ltthang.snv@bentre.gov.vn

12

Trần Thị Diễm Thúy

Chuyên viên

ttdthuy.snv@bentre.gov.vn

13

Đỗ Quốc An

Nhân viên

dqan.snv@bentre.gov.vn

14

Trần Minh Tâm

Nhân viên

tmtam.snv@bentre.gov.vn

15

Mai Bích Ngọc

Chuyên viên

mbngoc.snv@bentre.gov.vn

SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com