Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức sự kiện

 
Tin tức sự kiện
 
​Xem file tại đây ... 1273-SVHTTDL-QLDL_20190508040252956950_signed882_000.00.15.H07.pdf 
 
​Xem file tại đây ... TBTS_1.PDF 
 
​Xem file tại đây... Thong_bao_tuyen_dung_cong_chuc_nganh_thong_ke_2019.pdf 
 
​Xem file tại đây ... 2301.PDF 
 
​Xem file tại đây ... 507-SNV-CCVC_1.PDF 
 
​Xem file tại đây ... 321-CCVC_1.PDF 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông báo tuyển dự án ươm tạo khởi nghiệp du lịch tỉnh Bến Tre năm 2019Thông báo tuyển dự án ươm tạo khởi nghiệp du lịch tỉnh Bến Tre năm 2019
10/05/2019 5:00 CHĐã ban hành
Công văn về việc thông báo chiêu sinh của các cơ sở đào tạo và các chương trình học bổngCông văn về việc thông báo chiêu sinh của các cơ sở đào tạo và các chương trình học bổng

​Xem file tại đây ... 763-SNV-CCVC_1.PDF

04/05/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo tuyển sinh của các cơ sở đào tạo năm 2019Thông báo tuyển sinh của các cơ sở đào tạo năm 2019

​Xem file tại đây ... TBTS_1.PDF

04/05/2019 3:00 CHĐã ban hành
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2019 của Văn phòng Sở Nội vụQuyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2019 của Văn phòng Sở Nội vụ

​Xem file tại đây ... 74-QD-SNV_1.PDF

02/05/2019 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương năm 2018Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương năm 2018

​Xem file tại đây ... 678-TB.PDF

17/04/2019 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng Cục Thống kêThông báo tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng Cục Thống kê
12/04/2019 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2019Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2019

​Xem file tại đây ... 2301.PDF

29/03/2019 12:00 CHĐã ban hành
Công văn về việc triển khai thông báo chiêu sinh của các cơ sở đào tạoCông văn về việc triển khai thông báo chiêu sinh của các cơ sở đào tạo

​Xem file tại đây ... 507-SNV-CCVC_1.PDF

25/03/2019 4:00 CHĐã ban hành
Công văn về việc triển khai thông báo chiêu sinh của các cơ sở đào tạoCông văn về việc triển khai thông báo chiêu sinh của các cơ sở đào tạo

​Xem file tại đây ... 321-CCVC_1.PDF

05/03/2019 3:00 CHĐã ban hành
Tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngach công chức từ nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đươngTài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngach công chức từ nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương

​Tải file tại đây ... Tai_lieu.rar

01/03/2019 3:00 CHĐã ban hành
Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên và tương đương lên ngạch chuyên viên chính và tương đươngDanh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên và tương đương lên ngạch chuyên viên chính và tương đương

​Xem file tại đây ... DMTL-CV-CVC_1.PDF

01/03/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bến Tre năm 2018Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bến Tre năm 2018

​Xem file tại đây ... 298-TB-SNV_1.PDF

28/02/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo triệu tập cán bộ, công chức, viên chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương năm 2018Thông báo triệu tập cán bộ, công chức, viên chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương năm 2018

​Xem file tại đây ... 268-TB_1.PDF

25/02/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Nội vụThông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Nội vụ

​Xem file tại đây ... 233-TB-SNV_1.PDF

19/02/2019 3:00 CHĐã ban hành
Tài liệu ôn thi thi tuyển công chức tỉnh Bến Tre năm 2018Tài liệu ôn thi thi tuyển công chức tỉnh Bến Tre năm 2018

​Tải file tại đây ... Tai_lieu_on_thi.rar

19/02/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo danh sách thi sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian thu phí, tổ chức ôn tập và thời gian dự kiến tổ chức thi công chức năm 2018Thông báo danh sách thi sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian thu phí, tổ chức ôn tập và thời gian dự kiến tổ chức thi công chức năm 2018

​Xem file tại đây ... 214-TB-SNV_1.PDF

Tải tài liệu tại đây ... Tai_lieu_on_thi.rar

18/02/2019 3:00 CHĐã ban hành
Công văn về việc thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ phục vụ việc xây dựng Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữCông văn về việc thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ phục vụ việc xây dựng Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ

​Xem file tại đây ... 200-SNV-CCVC_1.PDF

14/02/2019 5:00 CHĐã ban hành
Công văn về việc triển khai thông báo chiêu sinh của Học viện Tư pháp; Chương trình học bổng MGC Ấn ĐộCông văn về việc triển khai thông báo chiêu sinh của Học viện Tư pháp; Chương trình học bổng MGC Ấn Độ

​Xem file tại đây ... 120-SNV_1.PDF

23/01/2019 12:00 CHĐã ban hành
Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủCông văn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ

​Xem file tại đây ... 121-SNV_1.PDF

23/01/2019 12:00 CHĐã ban hành
Công văn về việc thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ, Chương trình học bổng Hiệp định năm 2019Công văn về việc thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ, Chương trình học bổng Hiệp định năm 2019

​Xem file tại đây ... 94-SNV_1.PDF

17/01/2019 6:00 CHĐã ban hành
Công văn về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo thông kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2018Công văn về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo thông kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2018

​Xem file tại đây ... 25-SNV-VTLT_1.PDF

Tải mẫu báo cáo ... mau_bao_cao_VTLT_va_TLLT_2018.rar

07/01/2019 11:00 SAĐã ban hành
Công văn về việc thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2019Công văn về việc thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2019

​Xem file tại đây ... 20-SNV-CCVC_1.PDF

05/01/2019 2:00 CHĐã ban hành
Công văn về việc thông báo chương trình học bổng phát triển địa phươngCông văn về việc thông báo chương trình học bổng phát triển địa phương

​Xem file tại đây ... 2750-SNV-CCVC_1.PDF

24/12/2018 2:00 CHĐã ban hành
Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

​Xem file tại đây ... 2752-GM-SNV_1.PDF

Tài liệu hội nghị ... TAI_LIEU_HN_TONG_KET_CONG_TAC_NOI_VU_2018.rar

24/12/2018 2:00 CHĐã ban hành
Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2018Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2018
24/12/2018 2:00 CHĐã ban hành
Công văn về việc báo cáo công tác văn thư, lưu trữ năm 2018Công văn về việc báo cáo công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

​Xem file tại đây ... 2708-SNV-CCVTLT_1.PDF

File mẫu báo cáo ... BCao_nam_2018.rar

18/12/2018 3:00 CHĐã ban hành
Công văn về việc thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩCông văn về việc thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ

​Xem file tại đây ... 2697-SNV-CCVC_1.PDF

14/12/2018 5:00 CHĐã ban hành
Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2018Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2018

​Xem file tại đây ... 2632-KH-TNXDG.PDF

Tài liệu hướng dẫn ...Huong_dan_12_2018.rar

                                  Huong_dan_13_2018.rar

                                  Huong_dan_14_2018.rar

                                  CV_2499-cua_BTCTU_ve_dieu_chinh_nhan_xet_danh_gia_2018.pdf

13/12/2018 3:00 CHĐã ban hành
Công văn về việc thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩCông văn về việc thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ

​Xem file tại đây ... 2610-SNV-CCVC.PDF

06/12/2018 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc tuyển dụng công chức tỉnh Bến Tre năm 2018Thông báo về việc tuyển dụng công chức tỉnh Bến Tre năm 2018

​Xem file tại đây ... 2564a-TB-SNV.PDF

Tải mẫu tại đây ... mau_don_dang_ky_du_tuyen_cong_chuc_2018.doc

                             So_yeu_ly_lich_2018.doc

06/12/2018 8:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com